HAKIM

Hakim

HAKIM

PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Drs. miatris Nama Drs. Miatris
NIP 19560303.198102.1.008                                                   
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. ojon Nama Drs. Ojon Rianklana
NIP 19561005.198203.1.007                                                   
Pangkat/Golongan      Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan Hakim Madya Muda
 
Drs. Hikmat Mulyana M Nama

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

NIP

19610226.198703.1.002

Pangkat/Golongan     

Pembina Utama Madya / IV/d                                           

Jabatan

Hakim Utama Muda

 
Drs. H. Tb Murtaqi Sy S.H Nama Drs. H. Tb Murtaqi Sy, S.H.
NIP 19541021.198603.1.002
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. H. Anung Saputra S.H. M Nama Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.                                   
NIP 19620515.1991.03.1.003
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. H. Sanusi M Nama Drs. H. Sanusi, M.Sy.
NIP 19580806.198703.1.001
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. amin Nama Drs. Amin
NIP 19560504.198703.1.002
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. H. Zulkifli S.H. M Nama Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.
NIP 19620703.199203.1.008
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. Amu Najmudin Nama Drs. Amu Najmudin
NIP 19560110.198510.1.002
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. U. Nurdin S.H Nama Drs. U. Nurdin, S.H.
NIP 19580313.198703.1.002
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Hakim Utama Muda
Drs. supyan Nama Drs. Supyan
NIP 19610911.199203.1.002
Pangkat/Golongan       Pembina Utama Muda / IV/c                                                 
Jabatan Hakim Madya Utama
 
Dra. Hasdina Hasan S.H Nama Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.
NIP 19660424.199203.2.004
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Muda / IV/c                                              
Jabatan Hakim Madya Utama
 
Dra. Hj. Imas Salamah M Nama Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
NIP 19671006.199203.2.005
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Muda / IV/c                                              
Jabatan Hakim Madya Utama
Drs. Mohammad Huda Najaya M Nama Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
NIP 19670111.199303.1.001
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                            
Jabatan Hakim Utama Muda
Drs. wazirman Nama Drs. Wazirman
NIP 19550514.198003.1.006
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                            
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Drs. Agus Gunawan M Nama Drs. Agus Gunawan, M.H.
NIP 19590314.199303.1.001
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan Hakim Madya Utama
 
Drs. Encep Hasan M Nama Drs. Encep Hasan, M.H.
NIP 19560908.198401.1.001
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Dr. M. Amin Muchlis Az S.H. M Nama Dr. M. Amin Muchlis Az, S.H., M.H.                               
NIP 19600220.198203.1.007
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Hakim Utama Muda
 
Dra. Teti Himati Nama Dra. Teti Himati                                                                 
NIP 19640905.199103.2.004
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan Hakim Madya Utama
 
Dra. Hj. Indah Nirmala M Nama Dra. Hj. Indah Nirmala, M.H.                                            
NIP 19660525.199403.2.003
Pangkat/Golongan      Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan Hakim Madya Muda
 

 

  

Nama Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
NIP 19670111.199303.1.001
Pangkat/Golongan      Pembina Utama Madya / IV/d                                           
Jabatan Hakim Utama Muda